Discografie

Singles - Ze doen het - 1979

1. Ze doen het lyrics
Ze doen het
Het is moeilijk
Soms gevaarlijk
Maar ze doen het
Soms heel schuchter
Soms heel nuchter
Maar ze doen het
Iedereen vraagt zich af
Hoe krijgen ze het geleerd
Maar dan rijst de vraag
Doen ze het goed of verkeerd

Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee

Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee

Het blijft een vraagstuk
Een echt waagstuk
Maar ze doen het
Soms heel vluchtig
Dan wat luchtig
Maar ze doen het
Iedereen met talent heeft het vlug geleerd
Maar toch blijft de vraag
Doen ze het goed of verkeerd

Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee

Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee

Ze doen het stil
Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee

Ze doen het luid
Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee

Want in Chicago Moscow
Berlijn of in Bombay
Zelfs in Palermo
Doen ze allemaal mee